Klimat Dla ZiemiiSzkoła z klimatem
Newsletter

Bądź na bieżąco? Zapisz sie do newslettera!

Partnerzy i przyjaciele
Partnerzy i przyjaciele
Licznik odwiedzin: 25668579

Co słychać w Szkołach z Klimatem? - relacja z działań
czwartek 2008-04-10
 
Trwa drugi semestr roku szkolnego 2007/08. W pięciu warszawskich szkołach, które wygrały konkurs grantowy Fundacji Nasza Ziemia i Vattenfall Heat Poland rozpoczęła się realizacja autorskich projektów poświęconych problemowi zmian klimatu. Przedstawiamy krótkie relacje z dotychczasowych dokonań pięciu placówek. Zapraszamy również do obejrzenia fotoreportażu!


1. Szkoła Podstawowa nr 4 im W. Broniewskiego przy ul. W. Sławka
projekt „Solidarni w słusznej sprawie”


Projekt został przedstawiony na zebraniu Samorządu Uczniowskiego i informację o nim umieszczono na stronie internetowej szkoły. Realizowane działania są przedstawiane na bieżąco na tablicy „Tradycje ekologiczne naszej szkoły” umieszczonej na korytarzu.

Odbyły się dwa 4-godzinne warsztaty: „Co mogę zrobić dla klimatu?” - dla uczniów klas 4, których efektem były prace plastyczne na temat globalnego ocieplenia i proponowanych działań człowieka zmierzających ku poprawie klimatu oraz „,Zachowania Polaków w zakresie oszczędzania energii”- dla uczniów klas 5, na których powstały prace prezentujące „Dobre rady” dla posiadacza samochodu, domu, użytkownika kuchni, łazienki, salonu, sypialni, korytarza. Zorganizowano wystawę tych prac.

Przeprowadzono we wszystkich klasach 4 - cykl zajęć przyrody: ,,Dlaczego przyroda jest w niebezpieczeństwie?” Odbyło się 6 lekcji z zaplanowanych 10. Na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie klas piątych skorzystali z internetowego projektu „Świadoma energia”. Uczniowie klas 6 poszerzyli wiedzę na temat kosztów ogrzewania i oświetlenia. Opracowana została karta pracy ,,Karta zdrowia planety”, która została wykorzystana jako materiał do przygotowania pracy dla uczniów chętnych. Uczniowie chętni z klas 4 przygotowali prace „Jak oszczędzać energię?”.

Odbyły się dwa spotkania, na których uczniowie przeprowadzili wywiady z obsługą techniczną szkoły: elektrykiem i kierownikiem do spraw termomodernizacji budynku.

Na bieżąco prowadzona jest akcja informacyjna. Uczniowie klas 4-6 wykonali plakaty, które umieścili na drzwiach poszczególnych pracowni. Oznaczono urządzenia elektryczne w szkole. Przygotowano ,,Alfabet energetyczny” hasła posłużą do akcji SMS, którą zaplanowaliśmy na 22 kwietnia. Przesłaliśmy informacje do prasy lokalnej ,,Dziennik Ursusa”.

Opracowany został scenariusz przedstawienia ,,Pogoda i jej dzieci” oraz cykl prezentacji ,,Ludzie i pogoda” oraz ,,Alternatywne źródła energii”. Prowadzona jest akcja: dyżur energetyczny.

Odbyły się dwa dwugodzinne spotkania z cyklu ,,W rytmie potrzeb” na których uczniowie przygotowali plakaty, które następnie umieścili w szkole oraz miejscu swojego zamieszkania (na klatkach schodowych), zakładach pracy swoich rodziców.

Odbyły się następujące konkursy:
- plastyczne: projekt oznaczenia urządzeń elektrycznych "Oszczędź sobie", "Okiem satyryka - Co z tą pogodą?”
- fotograficzne: ,,Człowiek i pogoda”
- wiedzy: ,,Proza życia a energia”

Koordynator projektu
Małgorzata Rykowska
 
 
2. Gimnazjum nr 132 przy ul. Dzieci Warszawy 42
projekt „Zarządzamy energią w naszym mieszkaniu – i my zmniejszamy globalne ocieplenie”

W chwili obecnej uczniowie zbierają i opracowują informacje dotyczące wybranych sprzętów elektrycznych, które będą prezentowane w "mieszkaniu". Wśród uczniów gimnazjum rozpisany został konkurs na ulotkę o sposobach oszczędzania energii. Wykonano również projekt graficzny jednego pomieszczenia. W nadchodzącym tygodniu zostaną ustalone formy prezentacji wybranych sprzętów i rozpoczną się prace plastyczne.

Koordynator projektu
Joanna Balcerzak3. Szkoła Podstawowa nr 85 im B. Juareza przy ul. Narbutta 1
„Ty też masz wpływ na zmiany klimatu, zmieniamy nasze nawyki”

W marcu działania związane z realizacją projektu przebiegały pod hasłem: „NASZA WIEDZA - poznajemy, rozumiemy. W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIAMY SIĘ DO EMISJI DWUTLNKU WĘGLA DO ATMOSFERY?”

Na początku marca cała społeczność szkolna i rodzice uczniów zostali powiadomieni o realizacji grantu klimatycznego. Na korytarzach szkoły i na stronie internetowej zamieszczono informacje o zadaniach realizowanych w ramach projektu.

Przez cały czas uczniowie zdobywają wiedzę o globalnych zmianach klimatu i konsekwencjach z tym związanych. Wszystkie klasy 4-6 wysłuchały wykładu z prezentacją multimedialną o przyczynach i skutkach globalnych zmian klimatu. Ponadto samodzielnie poszukują w mediach informacji o aktualnych doniesieniach na temat obserwowanych zmian klimatu w Polsce i na świecie oraz o ograniczaniu emisji CO2. Podczas pogadanek, dyskusji, debat prowadzonych na lekcjach uczniowie nabywają umiejętności oceny tych zmian w kontekście życia na Ziemi.

Opracowano i przeprowadzono konkurs wiedzy o zmianach klimatu „Dzisiaj, jutro, pojutrze…”. Test sprawdzający wiedzę na temat globalnych zmian klimatu, jego przyczyn oraz podejmowanych działań pisali wszyscy uczniowie klas 4-6. Uczniowie z najlepszymi wynikami z testu wezmą udział w następnym etapie konkursu.
Rozpisano wśród uczniów konkursy na najlepsze:
- postery: ,,Teraźniejszość i przyszłość naszego miasta – zmiany klimatyczne”;
- plakaty:
„Zmień swoje nawyki a pomożesz ocalić naszą atmosferę”,
„Zagrożenia dla Warszawy płynące ze zmian klimatu”.
- wiersze na temat oszczędnego gospodarowania energią na co dzień;
- komiksy anglojęzyczne „Życie za 100 lat w Warszawie”;
- opowiadania/komiksy: "Moja podróż w czasie – Warszawa za 100 lat”;

Dotychczas uczniowie wykonali sporo prac konkursowych. Termin składania upływa 15 kwietnia.

Przygotowano ankietę dotyczącą sposobów oszczędzania energii w domach, która zostanie rozdana wszystkim uczniom do wypełnienia w domu, a następnie zebrana i opracowana graficznie dla poszczególnych klas.

Opracowano również projekt baneru, który został umieszczony przy wejściu do szkoły od strony ulicy głównej. Dzięki niemu cała społeczność Mokotowa zostanie poinformowana o działaniach podejmowanych przez szkołę. Uczniowie i nauczyciele liczą, że zachęci to mieszkańców dzielnicy do refleksyjnego myślenia i ekologicznego działania.

Koordynator projektu
Bożena Sienkiewicz
4. Szkoła Podstawowa nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych przy ul. Poezji 5
projekt „Szkoła i dom przyjazne energii”

Realizację projektu szkoła rozpoczęła w marcu od rozpropagowania działań ekologicznych wśród uczniów SP nr 76, Gimnazjum Nr 101 i ich rodziców. Opracowane zostały materiały informacyjne w formie ulotek oraz zaproszeń na warsztaty dla uczniów i rodziców, podczas których przedstawiono cele i działania ekologiczne projektu, a pracownicy Politechniki Warszawskiej omówili sposoby pozyskiwania odnawialnych źródeł energii. Informacje o projekcie zostały również umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na plakatach, które rozwieszono w widocznych miejscach Dzielnicy Wawer.

Uczniowie rozpoczęli badania sondażowe wśród mieszkańców Falenicy. W skierowanych do użytkowników energii ankietach zapytano m.in. z jakich źródeł energii korzystają w domach i jaką wiedzę posiadają o odnawialnych źródłach energii. Opracowano arkusz diagnostyczny i rozpoczęto audyt środowiskowy na temat zużycia ilości energii w gospodarstwach domowych i w placówkach użyteczności publicznej.

Wychowawcy klas omówili bezpieczne i oszczędne sposoby korzystania z energii. Uczniowie otrzymali plany lekcji, zakładki i ulotki informujące, jak oszczędzać energię w gospodarstwach domowych. Na lekcjach przyrody i koła ekologicznego uczniowie dowiedzieli się, skąd pozyskuje się energię oraz jakie są odnawialne i nieodnawialne źródła energii. Przeprowadził apele, celem których było kształtowanie wśród młodych użytkowników energii pozytywnych nawyków oszczędzania energii. W realizację projektu włączyli się wszyscy pracownicy szkoły, a nauczyciele na poszczególnych przedmiotach omówili istotne treści związane z użytkowaniem energii i podejmowaniem stosownych działań chroniących środowisko.

Szkoła zaprosiła do współpracy, przy realizacji projektu, pracowników Politechniki Warszawskiej, z którą współpracuje już od kilku lat. Pracownicy PW zaprezentowali dla uczniów szkoły i sąsiadującego Gimnazjum Nr 101 oraz dla rodziców i mieszkańców Falenicy prelekcję na temat energii. Podczas spotkania na sali obecni byli rzecznik Urzędu Dzielnicy Wawer i przedstawiciel tygodnika „Linia Otwocka”, który napisał relację z tej prelekcji.

W najbliższym czasie zostaną opracowane wyniki badań sondażowych, które będą następnie przedstawiane społeczności szkolnej oraz mieszkańcom osiedla Falenica. Billboardy i ulotki promujące nowoczesne rozwiązania pozyskiwania energii elektrycznej przez użytkowników zostaną zaprezentowane na ogólnym spotkaniu. Nagrodzenie prac ocenionych przez jury planowane jest w czasie spotkania finałowego podsumowującego konkurs dzielnicowy.

Koordynator projektu
Monika Stoczewska5. Gimnazjum nr 142 im R. Schumana przy ul. Olgierda 35/41
„Alternatywne źródła energii - Laboratorium Słoneczne”

Na dachu budynku szkolnego zostały już zainstalowane ogniwa fotowoltaiczne. W ramach tego projektu Gimnazjum nr 142 przy współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie zorganizowało dnia 8 stycznia 2008 r. w Urzędzie Dzielnicy Targówek konferencję z cyklu „Dla Ziemi” przeznaczoną dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych ze szkół Targówka. Podczas konferencji umiejętności wokalne i zaangażowanie w sprawy ekologiczne zaprezentował chór szkolny GIM 142, który odśpiewał piosenkę „W moim słonecznym domu” – muzyka Janusz Strobel, tekst mgr Dominik Zuziak, nauczyciel języka polskiego w GIM 142. Uczniowie gimnazjum przygotowali i przedstawili prezentację multimedialną na temat energii alternatywnej.

W ramach projektu w Światowym Dniu Ochrony Zdrowia, 7 kwietnia br. o godz. 12:00, odbędzie się seminarium „ Zagrożenie środowiska hałasem”. Wykład poprowadzi dr inż. Jerzy Motylewski - specjalista z dziedziny akustyki, pracownik naukowy Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. W czasie seminarium zorganizowana będzie wystawa plakatów na temat zagrożeń hałasem. Wystawę stanowić będą plakaty przekazane GIM 142 przez Instytut Badawczy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie, jak również nagrodzone w konkursach „ Hałas NIE” prace plastyczne młodzieży gimnazjalnej.
 
Koordynator projektu
Jadwiga Poznańska